Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse
<< 

Ansökan

Att ansöka om donation från Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse

  • Stiftelsen tar nu emot ansökningar för 2019.
  • Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast 30 september 2019.
  • Stiftelsen sammanträder en gång per år för att besluta om årets aktuella donationer. 
  • Då antalet ansökningar är omfattande kommer endast de personer/organisationer/institutioner som tilldelats en donation att meddelas. De som har tilldelats donationer för 2018 har redan kontaktats. Välkommen med din ansökan för 2019.


Tillvägagångssätt

  1. Ansökan sker genom att fylla i vår digitala ansökningshandling under fliken ”Blankett” (se huvudmenyn). Skicka ej ansökan per post. 
  2. Välj mellan blankett för privatperson eller organisation/institution.
  3. Vänligen fyll i alla uppgifter på blanketten och beskriv kort vad stiftelsedonationen ska användas till samt hur stort belopp ni ansöker om.
  4. Slutför ansökan genom att klicka på ”Skicka”. Ansökan bekräftas med ett mottagningsbesked som skickas till den angivna e-postadressen.
  5. OBS! Du behöver ej skicka med bilagor. Vi kontaktar dig om vi behöver kompletterande uppgifter.
  6.    

Behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse

Oxtorgsgatan 4, 111 57 Stockholm

www.alexandraochbertilgyllingsstiftelse.se

Telefon: 08 - 12 151 151
Telefontid: tisdagar  kl 10-12
Copyright 2019 Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse