Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse

Ändamål

Under året 1990 bildades Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse med ändamålet att lämna understöd för:

  • Främjande av vetenskaplig forskning.
  • Beredande av undervisning eller utbildning.
  • Främjande av vård och uppfostran av barn.
  • Utövande av hjälpverksamhet bland behövande.

 

Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ge anslag till enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner eller liknande.

Donationer 2019

Vi har nu stängt ansökan för 2019 och kommer att gå igenom alla ansökningar och besluta vilka som tilldelas donationer. De utvalda personerna/företagen/organisationerna kommer därefter att kontaktas personligen.
Välkommen med ansökan för 2020. Vi tar emot ansökningar fram till 30 September 2020.

Läs mer under fliken "Ansökan".

Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse

Oxtorgsgatan 4, 111 57 Stockholm

www.alexandraochbertilgyllingsstiftelse.se

Telefon: 08 - 12 151 151
Telefontid: tisdagar  kl 10-12
Copyright 2020 Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse