Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse

Ändamål

Under året 1990 bildades Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse med ändamålet att lämna understöd för:

  • Främjande av vetenskaplig forskning.
  • Beredande av undervisning eller utbildning.
  • Främjande av vård och uppfostran av barn.
  • Utövande av hjälpverksamhet bland behövande.

 

Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ge anslag till enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner eller liknande.

Donationer 2023/2024

Nu har vi stängt ansökan för 2023 och vi kommer att gå igenom alla ansökningar och besluta vilka som tilldelas donationer. De utvalda personerna/företagen/organisationerna kommer därefter att kontaktas personligen under december månad 2023.
Välkommen med ansökan för 2024. Vi tar emot ansökningar fram till 30 September 2024.

Läs mer under fliken "Ansökan".

Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse

Oxtorgsgatan 4, 111 57 Stockholm

www.alexandraochbertilgyllingsstiftelse.se

Har du en fråga till Stiftelsen går det bra att skicka den genom att fylla i en blankett, se rubrik Ansökan överst på sidan. 

Copyright 2024 Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse