Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse
<< 

Ansökan

Att ansöka om donation från Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse

  • Vi har nu stängt ansökningarna för 2023 men du är välkommen att ansöka för 2024. Ansökan ska då vara Stiftelsen tillhanda senast 30 september 2024.
  • Stiftelsen sammanträder en gång i slutet av varje år för att besluta om vilka som får årets donationer.
  • Då antalet ansökningar är omfattande kommer endast de personer/organisationer/institutioner som tilldelats en donation att meddelas under december månad. 


Tillvägagångssätt

  1. Ansökan sker genom att fylla i vår digitala ansökningshandling under fliken ”Blankett” (se huvudmenyn). Skicka ej ansökan eller kompletteringar per post. Här kan du också ställa frågor till oss, se punkt 3. 
  2. Välj mellan blankett för privatperson eller organisation/institution.
  3. Vänligen fyll i alla uppgifter på blanketten och beskriv kort vad donationen ska användas till samt hur stort belopp ni ansöker om.                        Har du bara en fråga till oss : Fyll i alla dina uppgifter enligt ovan, skriv sedan din fråga  i den stora rutan och fyll i 0 kr i beloppsrutan.
  4. Slutför ansökan genom att klicka på ”Skicka”. Ansökan bekräftas med ett mottagningsbesked som skickas till den angivna e-postadressen.
  5. OBS! Du behöver ej skicka med bilagor. Vi kontaktar dig om vi behöver kompletterande uppgifter. Har du skickat en fråga svarar vi dig via e-post.
  6.    

Behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse

Oxtorgsgatan 4, 111 57 Stockholm

www.alexandraochbertilgyllingsstiftelse.se

Har du en fråga till Stiftelsen går det bra att skicka den genom att fylla i en blankett, se rubrik Ansökan överst på sidan. 

Copyright 2024 Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse